Experter med fokus
på benmaterial
och membran

Klinisk frihet baserad på vetenskap och säkerhet

THE Graft™ är en naturlig, porös benmineralsubstans. Den framställs genom att alla organiska beståndsdelar avlägsnas från ben från gris. Tack vare dess naturliga struktur liknar den anorganiska benmineralen i THE Graft™ de fysiska och kemiska aspekterna av mineraliserad matrix från mänsklig benvävnad. När THE Graft™ packas i en bendefekt resorberas det gradvis och ersätts av benvävnad under läkningsprocessen. THE Graft™ finns att tillgå i spongiösa granulat som ligger förpackat i ampuller. THE Graft™ steriliseras med hjälp av gammabestrålning.

ANDRA PRODUKTER

Vi började med en vision.
En vision om att utveckla värdefulla och praktiska produkter för hela familjen. Det är därför vi är här. För att hjälpa människor i alla åldrar att kunna visa upp bländvita, blixtrande leenden på nytt.

THE Graft™ Collagen
Biokompatibelt och säkert naturligt bensubstitut material

THE Graft™ Collagen, en block- och ringform som består av benmineralmatris som härrör från spongiöst ben från svin och atelokollagen...

Biotex®
Sutur för tandimplantatkirurgi

Biotex® icke-resorberar PTFE-sutur består av en enkel, icke-resorberbar monofilamentsutur med en operationsnål av rostfritt stål fäst i änden. Suturen är tillverkad av 100 % PTFE, obelagd, ofärgad och steriliserad och endast avsedd för engångsbruk.

BioCover™
Resorberbart kollagenmembran

BioCover™ är ett resorberbart kollagenmembran bestående av vävnad från gris, vilket är fylogenetiskt likartat mänskligt kollagen. Det resorberbara BioCover™-kollagenmembranet är ytterst lätthanterligt och anpassas enkelt efter bengraftmaterial, vilket sparar tid vid kirurgi.

OpenTex®
Icke-resorberbart PTFE-membran

OpenTex® icke-resorberbart PTFE-membran är en hinna av ren PTFE (polytetrafluoreten) för medicinskt bruk med inerta biologiska funktioner och förutsägbar barriäreffekt. Tack var den glatta ytan och den ringa porstorleken hindrar OpenTex® PTFE-membran bakterier från att tränga in i den underliggande strukturen, vilket underlättar avlägsnandet av membranet.

OpenTex®-TR
PTFE Titanförstärkt membran

Membranet består av en hinna av 100 % polytetrafluoreten (PTFE) med en ram av grad 1-titan. Det är biologiskt intert och vävnadskompatibelt. OpenTex®-TR: s icke-resorberbara PTFE-membran med titanram är avsett att ge en lämplig ytstruktur med en porositet som förhindrar att bakterier tränger in genom mellanrummen i materialet, men samtidigt ger plats för värdceller att växa samman med implantatet.

Purgo Biologics grundades 1999 och har som mål att bli ett världsledande företag inom tandhälsovård genom att fokusera på säkra biomaterial för mjuk- och benvävnadsregenerering.
Denna spetskompetens inom dentala biomaterial för regenerering av mjuk- och benvävnad baseras på den specialerfarenhet som den enastående FoU-personalen har byggt upp och gör att Purgos Seoul-baserade Research and Development Center står väl rustat att bli världsledande. Personalen på Research and Development Center arbetar med en rad olika kliniska studier, forskningssamarbeten med statliga myndigheter och organ, kliniska specialister och utbildningsinstitutioner i syfte att optimera och vidareutveckla dessa tekniska lösningar.

De lösningar som Purgo tillverkar vinner allt större erkännande globalt och tandläkare i över 30 länder runtom i världen använder regelbundet våra produkter.

Vår tillverkningsanläggning uppfyller flertalet globala kvalitetsstandarder och inspekteras regelbundet av internationella organ. Alla faser i produktionen av våra biologiska lösningar kontrolleras noga, hela vägen från valet av råmaterial till den färdiga produkten.

Kontakta er svenska distributör.

Huvudkontor Purgo Biologics Inc.

812, 27, Dunchon-daero 457beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13219, Korea
Tel.: +82 70 75 49 29 72
overseas@purgobiologics.com

EU Importer Purgo Biologics Europe SAS

1 Square Félix Bloch – Pôle Activ Océan – 85300 Challans – France
Tel: +33 (0)2 28 10 61 02
europe@purgobiologics.com